το χρημα

το μόνο αγαθό που δεν γεμίζει τη ψυχή του ανθρώπου ποτέ είναι το χρήμα… επειδή δεν μπορεί να νιώσει κάποιος χορτάτος από αυτό… έτσι δεν μοιράζεται χωρίς λόγο κιόλας…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.