Συνταγή ευτυχίας

Η συνταγή μου φαίνεται είναι να βλέπουμε τα πράγματα όπως ένα παιδί αλλά να αντιδρούμε με την σοφία του ηλικιωμένου, και όχι το αντίστροφο…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.